Állunk rendelkezésére új építés, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése, rendeltetésváltásával kapcsolatok tervezési feladatokban a következők szerint:

Építészeti tervezés:
    • tanulmányterv készítés
    • koncepció készítés: szöveges és rajzi projektmegfogalmazás
    • komplett engedélyezési terv készítés
    • komplett kiviteli terv készítés
    • vízszigetelési munkák szaktervezése
    • hőszigetelési munkák szaktervezése
    • összetett csomópontok szaktervezése
    • rétegrend tervezés (pl. tetőtér beépítés során a tető szükséges rétegei)
    • anyagok kiválasztása, összehasonlítása, ár-érték elemzése
    • Szaktanácsadás

Belsőépítészeti tervezés:
    • új építés esetén, rendeltetésváltás, vagy csak belsőépítészeti átépítés megtervezése
    • burkolatterv / burkolatkiosztási terv készítés
    • világításterv / világítás kiosztás tervezés
    • álmenyezet tervezés
    • korláttervezés
    • egyéb bútorok, beépített bútorok tervezése

Kiviteli terv készítés:
    • komplett kiviteli terv készítés
    • vízszigetelési munkák szaktervezése
    • hőszigetelési munkák szaktervezése
    • összetett csomópontok szaktervezése
    • rétegrend tervezés (pl. tetőtér beépítés során a tető szükséges rétegei)

Látványtervezés és modellépítés
    • photoshop (elképzelés elsődleges vizualizásása)
    • 3D tervezés (engedélyezési tervhez, prezentációkhoz)
    • modellépítés, melynek előnye, hogy kézbe fogható a tervezett beruházás kicsinyített mása

Épületszigetelési szaktervezés - Energetikai tervezés
    • vízszigetelési munkák szaktervezése
    • hőszigetelési munkák szaktervezése
    • hangszigetelési problémák megoldása
    • Épület egészének energetikai tervezése
    • alternatív energiák közötti választás elősegítése

Engedélyezések lefolytatása
Manapság igen összetett folyamattá vált a tervezett beruházás hatósági engedélyeztetése is. Kifejezetten fontos, hogy a terveinket engedélyező hatósági dolgozókkal ne a terv beadásakor találkozzunk először. Fontos, hogy mind a beadás előtt, mind utána folyamatos kapcsolattartással és előzetes egyeztetésekkel felvértezett komplett anyag kerüljön be a hatóság gépezetébe.

Szösszenet az„Építészet” -ről:
Az építészet (építőművészet, architektúra) az épített környezet alakítása Egyrészről a művészetek egyik ága (alkalmazott művészet), másrészről mérnöki tudomány, technológiai diszciplina.
De éppúgy az emberi kultúra, az emberi tevékenység egyik legalapvetőbb megjelenési formája, az embert körülvevő természeti környezet akaratlagos megváltoztatása. „Erőszakossága” mégsem destruktív, természetéből adódóan konstruktív.
Az építészet témaköréhez elválaszthatatlanul kapcsolódik az építés fogalomköre. Mindenképp fontos viszont különbséget tennünk, s ez a különbség alapvetően az esztétika és a technológiai igény mértékében érhető tetten. Egy egyszerű építmény, például egy kerti árnyékszék létrehozása is építés; vagy egy vasúti töltés megalkotása is komoly mérnöki feladat, de ezek egyike sem építészet (bár ez a szemlélet napjainkban egyre többször vitathatóvá válik). Ezt a félreértést általában az „építőművészet” kifejezéssel oldják fel, amely a nevében a művészi igényességgel történő épít(őműv)ész tervezői munkára utal.
Az épületek megépítésén kívül építészetnek nevezzük a belső terek kialakításától kezdve (belsőépítészet) egészen a városi-, esetenként regionális léptékig terjedő építészetet (városépítészet, urbanisztika) is.